Tin tức

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24 với phiên bản website mới www.xaydung24.com.vn

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24 với phiên bản website mới www.xaydung24.com.vn

Ngày 22/9/1971, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24-ICIC được thành lập tại Hà Nội. Công ty thuộc hình thức Công ty Cổ phần, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24 - ICIC kế thừa từ doanh nghiệp Nhà nước hạng III có 41 năm xây dựng và phát triển.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24 với phiên bản website mới www.xaydung24.com.vn

Đây là một trong 10 công ty thành viên thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp (www.ici.com.vn) là:

 • Trường bổ túc văn hoá Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp
 • Công ty cổ phần đầu tư và cơ giới xây dựng - ICIC
 • Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 24 - ICIC
 • Công ty cổ phần đầutư và xây dựng số 3 - ICIC
 • Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp: Xí nghiệp xây dựng số 1
 • Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp: Xí nghiệp xây dựng số 4
 • Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp: Xí nghiệp xây dựng số 7
 • Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp: Xí nghiệp xây dựng số 5
 • Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp: Xí nghiệp xây dựng số 18
 • Xí nghiệp xây dựng số
 • Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp
 • Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp: Trung tâm tư vấn thiết kế xây dựng

Công ty Cổ phần phần mềm và Đầu tư Công nghệ LIVA tự hào là đơn vị xây dựng tất cả các website cho Công ty mẹ và các công ty thành viên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp. Hiện nay đã có 3 website được công bố rộng rãi trên Internet là:

Sắp tới Công ty Cổ phần Phần mềm và Đầu tư Công nghệ LIVA tiếp tục phối hợp với các công ty thành viên ở trên để xây dựng và nâng cấp các website nhằm đưa vào cùng một hệ thống giúp cho việc quản lý của Công ty mẹ trở nên dễ dàng hơn.

Tin tức khác