Tin tức

Xây dựng phần mềm Quản lý các tổ chức Khoa học & Công nghệ cho VUSTA

Xây dựng phần mềm Quản lý các tổ chức Khoa học & Công nghệ cho VUSTA

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) được thành lập theo Quyết định số 121/HĐBT ngày 29/7/1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Nếu khi thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam mới có 15 hội thành viên, thì hiện nay con số đó đã lên đến 130 trong đó có 73 hội ngành toàn quốc và 57 Liên hiệp hội địa phương. Ngoài ra, trong hệ thống của Liên hiệp Hội Việt Nam còn có hơn 500 đơn vị nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đào tạo được thành lập theo Nghị định 81; 192 tờ báo, tạp chí, bản tin, đặc san, trang tin, báo điện tử. Có thể khẳng định rằng hệ thống tổ chức của Liên hiệp hội Việt Nam có tốc độ phát triển rất nhanh.
Xây dựng phần mềm Quản lý các tổ chức Khoa học & Công nghệ cho VUSTA
Để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng tăng đó, Liên hiệp hội phối hợp cùng Công ty Phần mềm LIVA xây dựng nên phần mềm Quản lý Tổ chức Khoa học & Công nghệ với mục đích chính là Quản lý toàn bộ tất cả các thông tin liên quan tới một tổ chức bao gồm:
  • Thông tin chung
  • Thông tin về nhân sự (Bổ nhiệm, miễn nhiệm)
  • Các thông tin bổ sung trong quá trình hoạt động như các quyết định thay đổi tên, thay đổi chức năng, nhiệm vụ...
  • Thông tin về kinh phí hoạt động

Phần mềm này sau khi được đưa vào sử dụng đã đem lại nhiều lợi ích trước mắt như:

  • Quản lý tập trung, tránh mất mát dữ liệu
  • Phần mềm được viết trên nền tảng web nên có thể truy cập bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.
  • Tiết kiệm chi phí in ấn, quản lý
  • Tìm kiếm, kết xuất dữ liệu nhanh chóng
Có thể nói đây là phần mềm quản lý đầu tiên được tích hợp đồng bộ, giúp tăng hiệu quả cho công tác quản lý hiện tại và công tác nâng cấp bảo trì sau này.

Để hoàn thiện hơn cho phần mềm, Liên hiệp hội có kế hoạch tiếp tục phối hợp với Công ty LIVA để phát triển giai đoạn 2 của phần mềm này. Ban lãnh đạo Liên hiệp hội cho biết: Liên hiệp hội mong muốn và tin tưởng Phần mềm Quản lý Tổ chức Khoa học & Công nghệ là công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác quản lý các tổ chức, giúp nâng cao uy tín của Liên hiệp hội, tăng hiệu quả quản lý.

Dự kiến đến hết tháng 7 này, hệ thống phần mềm quản lý giai đoạn 2 sẽ được chính thức đưa vào sử dụng và toàn bộ công tác quản lý tổ chức sẽ được thực hiện trên phần mềm này.

Tin tức khác