Giới thiệu

Các lĩnh vực hoạt động

Các lĩnh vực hoạt động

- Thiết kế web-site

- Cung cấp giải pháp Internet Marketing và tối ưu hóa tìm kiếm SEO

- Cung cấp phần mềm CRM tích hợp web-site và call-center

- Đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ thông tin

- Dịch vụ quảng cáo trực tuyến