Khách hàng

Tổ chức ChildFund Australia

Tổ chức ChildFund Australia

ChildFund tại Việt Nam là văn phòng đại diện của ChildFund Australia - một tổ chức phát triển quốc tế độc lập và phi tôn giáo, hoạt động vì mục tiêu xóa đói giảm nghèo cho trẻ em tại các quốc gia đang phát triển.

Website http://childfund.org.vn/ là kết quả của sự hợp tác thành công giữa tổ chức ChildFund và công ty LIVA nhằm góp phần thúc đẩy sự lớn mạnh cho tổ chức ChildFund tại Việt Nam.

Thông tin liên hệ:

- Văn phòng đại diện Childfund tại Việt Nam

- Địa chỉ: Văn phòng đại diện tại Hà Nội, Tầng 2, Tòa nhà Phú Điền, 83A Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- ĐT: 04 3944 6449  

- Website: http://childfund.org.vn

Khách hàng