Khách hàng

Cổng thông tin du lịch Hà Nội - Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Hà Nội

Cổng thông tin du lịch Hà Nội - Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Hà Nội

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Hà Nội (HIPC) là 1 trong 21 đợn vị, được thành lập theo quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 04/02/2009 của UBND thành phố Hà Nội ...trên cơ sở hợp nhất Trung tâm tư vấn đầu tư phát triển Du lịch Hà Nội và Trung tâm Xúc tiến phát triển du lịch Hà Tây, có trụ sở đặt tại số 126 đường Trần Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 
Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Hà Nội là đơn vị sự nghiệp có thu có chức năng tuyên truyền, xúc tiến nhằm tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội phát triển du lịch Hà Nội. 
Nhằm giới thiệu cho bạn đọc trong nước và quốc tế biết nhiều hơn về Hà Nội, về các địa điểm du lịch tại Hà Nội. Đồng thời, nhằm đẩy mạnh các hoạt động nhằm thúc đẩy hoạt động du lịch Hà Nội, HIPC đã hợp tác cùng công ty LIVA xây dựng lên website tại địa chỉ http://hanoitourism-info.gov.vn/. Đến với website HIPC, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin về các địa điểm du lịch lý thú tại Hà Nội. 

Thông tin liên hệ: 

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ XÚC TIẾN DU LỊCH HÀ NỘI
Địa chỉ: 126, Đường Trần Phú, Quận Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 0433 560789
 

Khách hàng