Khách hàng

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước Viwaseen.2

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước Viwaseen.2

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Cấp thoát nước VIWASEEN.2 tiền thân là Xí nghiệp xây lắp cấp thoát nước số 102 thuộc Công ty xây dựng cấp thoát nước. Trải qua hơn 30 năm hoạt đông trong lĩnh vực thi công xây lắp, sản xuất cơ khí và cung ứng vật tư, thiết bị  chuyên ngành cấp thoát nước, VIWASEEN.2 đã đóng góp đáng kể vào công cuộc xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cho các ngành của nền kinh tế quốc dân trên khắp mọi miền của đất nước.

Ngày 16/02/2011 công ty VIWASEEN.2 đã ký kết hợp đồng với công ty LIVA xây dựng website viwaseen.2 tại địa chỉ http://viwaseen2.com.vn/. Thông qua website, bạn có thể tìm hiểu chi tiết các thông tin, sự kiện và hoạt động kinh doanh hay tuyển dụng của VIWASEEN. 

Thông tin liên hệ:

Công tyCông ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Cấp thoát nước VIWASEEN.2

Địa chỉ: Số 58/85 Hạ Đình – Thanh Xuân Trung – Thanh Xuân  - Hà Nội

Điện thoại: 043 8581011

Email: info@viwaseen2.com.vn

Website: http://viwaseen2.com.vn/

Khách hàng