Khách hàng

Công ty Cổ phần LICOGI 12

Công ty Cổ phần LICOGI 12

Công ty Cổ phần LICOGI 12 thành lập ngày 14/02/1981.Trải qua hơn 1/4 thế kỷ xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần LICOGI 12 tự hào đã đóng góp một phần công sức của mình trong những công trình trọng điểm quốc gia, góp phần làm thay đổi diện mạo đất nước trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế. 

 Công ty có các lĩnh vực hoạt động chủ yếu là:

  • Xử lý nền móng
  • Thi công cơ giới
  • Xây dựng dân dụng
  • Sản xuất kết cấu thép
  • Sản xuất đá xây dựng và bê tông thương phẩm
  • Đầu tư
Ngày 22/04/2010, Công ty LICOGI 12 chính thức hợp tác cùng công ty LIVA xây dựng website Licogi 12 tại địa chỉ http://licogi12.com/
 
 
Thông qua website, LICOGI 12 muốn giới thiệu về hình ảnh công ty mình nhiều hơn đến toàn thể các độc giả trong nước và quốc tế. 
 
Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: Tòa nhà Licogi12 - Số 21 phố Đại Từ - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội

- Điện thoại: ++84-4 38 687 781 

- Email: info@licogi12.com

- Website: http://licogi12.com/

 

 

Khách hàng