Khách hàng

Công ty Tư vấn Thiết kế C.O.R.E

Công ty Tư vấn Thiết kế C.O.R.E

Công ty Tư vấn Thiết kế C.O.R.E được thành lập tháng 4/2006 với một tập hợp đội ngũ kiến trúc sư, họa sĩ thiết kế tài năng và dày dạn kinh nghiệm. C.O.R.E đã và đang tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, góp phần xây dựng một xã hội ngày càng giàu đẹp hơn.

Công ty C.O.R.E đã hợp tác với công ty LIVA xây dựng website tại địa chỉ: http://www.coredesign.com.vn/. Thông qua website C.O.R.E muốn giới thiệu giới thiệu hình ảnh công ty đồng thời cũng muốn được bạn đọc biết đến nhiều hơn.

Thông tin liên hệ:

Công ty Tư vấn thiết kế C.O.R.E

Địa chỉ: Số 38 Châu Long - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 0437151367

Website: http://www.coredesign.com.vn

Khách hàng