Khách hàng

Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Kinh tế trực thuộc ĐHQGHN (tên giao dịch tiếng Anh: University of Economics and Business - Vietnam National University, Hanoi) được thành lập theo Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 6/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Trường đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi lịch sử và có khởi nguyên từ Khoa Kinh tế Chính trị thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội từ năm 1974.

Trung tâm Đào tạo & Giáo dục Quốc tế là trung tâm trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Trung tâm được thành lập vào tháng 05/2008 có sứ mạng đào tạo ra những nhà quản lý giỏi về chuyên môn, tinh thông các kỹ năng: ngoại ngữ, quản lý, điều hành, có tầm nhìn và tư duy hệ thống để đáp ứng những yêu cầu khắt khe của thị trường và thích ứng nhanh với những biến động của nền kinh tế

Nhằm giới thiệu và giúp học viên đăng ký trực tuyến các chương trình đào tạo liên kết với các trường Đại học nước ngoài, Trung tâm Đào tạo & Giáo dục Quốc tế đã phối hợp cùng công ty LIVA xây dựng thành công website tại địa chỉ http://cite.ueb.edu.vn/.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Trung tâm Đào tạo & Giáo dục Quốc tế - 

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 106 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: (84-4) 3754 9901, Fax: (84-4) 3754 9728

Khách hàng