Khách hàng

Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam - HUD HOLDINGS

Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam - HUD HOLDINGS

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị ( HUD HOLDINGS) thành lập trên cơ sở tổ chức lại Công ty mẹ - Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị và các đơn vị thành viên của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị trước đây.

Ngành nghề kinh doanh chính của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam là Đầu tư và kinh doanh nhà ở, bất động sản, các khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế; Tư vấn đầu tư xây dựng nhà và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp; Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu chính viễn thông, công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp, công trình đường dây và trạm biến thế điện; Quản lý, khai thác dịch vụ tổng hợp các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu du lịch; Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu các loại vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị công nghệ vật liệu xây dựng.

Website http://hud.com.vn/  là sự phối hợp thành công giữa HUD và LIVA. Website là sự quảng bá hình ảnh hữu hiệu cho Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

Thông tin liên hệ:

- Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD

- Địa chỉ: Tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

- Điện thoại: 0437738600

- Website: http://hud.com.vn/ 

Khách hàng