Khách hàng

VNPCA - Hiệp Hội Sản Xuất và Kinh doanh Dược Việt Nam

VNPCA - Hiệp Hội Sản Xuất và Kinh doanh Dược Việt Nam

Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam - VNPCA là Tổ chức tập hợp và đại diện của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dược, vì lợi ích của cộng đồng và doanh nghiệp, nâng cao thương hiệu Thuốc Việt trên thị trường, góp phần vào sự phát triển ngành dược và đất nước. 

Sau hơn 10 năm hoạt động, Hiệp hội đã tập hợp hơn 100 doanh nghiệp Dược hàng đầu của Việt Nam, hỗ trợ các doanh nghiệp về thông tin, pháp lý, công tác xúc tiến thương mại, tư vấn, đào tạo, làm cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước và cộng đồng.

Năm 2009, VNPCA đã ký kết hợp đồng xây dựng website với công ty LIVA. Đến ngày 15/08/2009, website đã chính thức được công bố tại địa chỉ http://www.vnpca.org.vn/.  Hệ thống website này sẽ là nơi để tất các các hội viên trong Hiệp hội truy cập và tìm hiểu thông tin về chuyên ngành dược đồng thời đánh dấu sự kiện "Hội nghị toàn quốc các doanh nghiệp hội viên 2009 tại Đà Nẵng" được tổ chức cùng ngày.

Để đáp ứng lòng mong mỏi của lãnh đạo Hiệp hội, ngoài những chức năng cơ bản như Giới thiệu, Thủ tục gia nhập, Danh sách hội viên, Cung cấp thông tin, Công ty LIVA còn đưa website của VNPCA vào các công cụ tìm kiếm toàn cầu như Google, Yahoo, MSN để giúp các đối tác, doanh nghiệp Dược trong và ngoài nước tìm đến www.vnpca.org.vn dễ dàng hơn, góp phần nhanh chóng xây dựng uy tín của Hiệp hội đối với các doanh nghiệp thành viên, các đối tác trong nước, góp phần phát triển thương hiệu thuốc Việt  trên thị trường thế giới, từ đó góp phần vào sự phát triển của ngành Dược và Đất nước.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP DƯỢC VIỆT NAM

ĐỊA CHỈ: 138B - Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội

PHONE: (04)3 8465223

EMAIL: office@vnpca.org.vn

WEBSITE: http://www.vnpca.org.vn/

Khách hàng