Tin tức

Triển khai dự án xây dựng web cho Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV-AIDS

Triển khai dự án xây dựng web cho Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV-AIDS

Sau hơn 2 năm chuẩn bị, ngày 28/6/2011, Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam (VUSTA) chính thức khởi động dự án về phòng chống HIV/AIDS. Đây là một trong năm dự án thành phần thuộc Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS (dự án ô) do Cục phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) chủ trì triển khai tại Việt Nam trong giai đoạn 2008-2015.
Triển khai dự án xây dựng web cho Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV-AIDS
Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS do Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, lao và sốt rét viện trợ theo hình thức ODA với tổng số vốn lên tới 182.735.343 USD, là dự án đầu tiên có sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự mà VUSTA là một đại diện. Mục tiêu chung của dự án là giảm lây nhiễm HIV, tỉ lệ mắc và chết liên quan đến HIV/AIDS tại các huyện triển khai dự án có tỉ lệ nhiễm HIV cao và tăng cường năng lực cộng đồng để đẩy mạnh đối phó của Việt Nam với dịch HIV/AIDS. Dự án gồm 5 dự án thành phần do Cục phòng chống HIV/AIDS, Cục phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), Tổng cục hậu cần - kỹ thuật (Bộ Công an), Ban gia đình đời sống (Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam) và VUSTA thực hiện.

Website của Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS được xây dựng nhằm đáp ứng các mục tiêu trên. Người đọc có thể tìm hiểu mọi thông tin về Dự án, các thông tin về địa bàn triển khai, các kiến thức liên quan tới HIV. Việc xây dựng website cũng góp phần giúp cho bên VUSTA nâng cao năng lực quản lý và điều phối. Đây cũng là một trong những điều kiện tiên quyết để chứng minh cho các nhà tài trợ, cơ quan chủ quản về khả năng tham gia của tổ chức này.

Đối với Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS, website là một trong những phương tiện quan trọng để công bố thông tin, quảng bá về dự án do vậy việc lựa chọn nhà cung cấp để thiết kế website cũng phải theo những quy chuẩn nhất định. Công ty Phần mềm LIVA tự hào đáp ứng được tất cả các yêu cầu của bên VUSTA đề ra và được lựa chọn là nhà cung cấp tất cả các giải pháp về website, phần mềm cho tổ chức.

Cho đến nay, ngoài website cho dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS, Công ty LIVA đã phối hợp cùng VUSTA để xây dựng thêm Phần mềm quản lý tổ chức Khoa học và Công nghệ, Tư vấn về hệ thống máy chủ, hạ tầng mạng. Trong kế hoạch sắp tới đây, bên LIVA tiếp tục phối hợp cùng VUSTA để tin học hoá toàn bộ quy trình quản lý hiện có.

Tin tức khác